PODFASADNA ROLETNA

Podfasadna roletna može biti sa i bez integriranog komarnika. Glavna prednost ovog sistema je da se može montirati bez povećanja prozorskog okvira. U isto vrijeme možete montirati i prozore i kutiju tako da roletna izgleda kao nadgradna kutija. U podfasadnoj roletni , kutija se nalazi van zgrade i revizioni dio nalazi se u donjoj zoni. Način upravljana može biti na gurtnu, kurblu ili elektromotor.

  1. 1
    Montaža TIP A
  2. 2
    Montaža TIP B