UPRAVLJANJE ROLETNOM

1. Klasično upravljanje na traku/gurtnu.

Ovaj tip mehanizma može  se koristiti za klasično upravljanje na traku do 15 kg težine lamele roletne .Roletnom se upravljaja jednostavno potezanjem trake, koja se navija u kućište.

2. Ručno upravljanje s kurblom

Upravljanje roletne sa kurblom pod 45 ili 90 stepeni. Palica kurble se koristi kada su rolete većih dimenzija, a s tim i preteške za traku / gurtnu do maksimalno težine od 18kg .

 

3. UPRAVLJANJE ROLETNOM NA MOTOR

 Motor se postavlja unutar roletne a njeno upravljanje može biti putem daljinskog uređaja ili s prekidačem koji je uglavnom postavljen pored prozora.

Za kontrolu sa daljinskim je potrebno dovesti do roletne napajanje 230v a sistem motora treba da je opremljen prijemnikom koji prima komandu iz upravljača tj daljinskog. Druga varijanta je nešto jeftinija ali za nju pored napajanja od 230v potrebno je izvesti i kablove do mesta gde će biti postavljeni prekidači za komandovanje dizanjem i spuštanjem.

Ukoliko se ugradnja električnih motora vrši prilikom izgradnje objekta, do prozora se dovodi napojni kabel iz razvodne kutije i postavlja na zaseban osigurač. Za ugradnju prilikom renoviranja objekta, napojni kabal se može obezbediti iz najbliže razvodne kutije.

Ovi sistemi su unaprjeđeni tako da je moguća automatska kontrola količine svjetlosti uz pomoć senzora koji reaguju na količinu spoljne sjvetlosti.

Takođe je moguće podesiti vremensku odrednicu i položaj roletni što zahteva ugradnju skupljih kontrolnih uređaja.Sve to se može uvezati tako da cijeli sistem kotrolišete putem mobilnog telefona.