DAN NOĆ (ZEBRA) ZAVJESE

Zebra zavjese se sastoje od mehanizma i dvoslojnog platna (naizmjenično se smjenjuju transparentna i netransparentna polja tkanine) koje se prilikom spuštanja i podizanja naizmjenično otvara i zatvara, tj. dozvoljava ulazak dnevne svjetlosti ili je sprečava, u zavisnosti na kom nivou je mehanizam zaustavljen.  Pomjeranje platna se vrši ručno, pomoću lančića. Izrađuje se po dimenzijama kupaca i usklađuje sa njegovim potrebama, a dostupno je više dezena platna, što obezbeđuje adekvatnu ponudu za različite tipove enterijera.